Gaasikondensatsioonikatel moduleeriva MatriX-gaasipõletiga

Nimisoojusvõimsus: 27 kuni 66 kW

Kondensioontehnika uusehitistele ja moderniseerimiseks

Vitocrossal 300 on tipptoode põrandapealsete gaasikondensioonkatelde seas. Tänu konstruktsioonile kasutab ta oma suitsugaasi kondensioonsoojust eriti intensiivselt. Esile tuleb tõsta ruumiõhust sõltumatut käitust võimsusega kuni 66 kW. Seetõttu saab Vitocrossal 300 paigaldada soojusisolatsiooniga hoonetesse. See annab EnEV-arvestuses erieeliseid. Vitocrossal 300 Inox-Crossal-küttepind on ühendatud ühe teise Viessmanni küttetehnika tipptootega: MatriX-põletiga. See hoiab kokku küttekulusid ja garanteerib kompromissitult vähendatud saasteemissiooni. See on nii madal, et Vitocrossal 300 jääb tunduvalt allapoole keskkonnamärgise „Blauer Engel“ („Sinine ingel”) piiridest. Koos Vitocrossal 300 kondensioonkateldega, mille võimsus on 187 kuni 978 kW, pakub see tootevalik igale vajadusele õige lahenduse – nii korruselamutele kui ka lähikütte võrkudele ja ühiskondlikele või tööstushoonetele.

Eelised ühe pilguga:

 • Kompaktne katel suure veemahu ja roostevabast vääristerasest Inox-Crossal-soojusvahetuspindadega kondensioonsoojuse efektiivseks kasutamiseks
 • Norm-kasutegur: kuni 98% (Hs) / 109% (Hi)
 • Ruumiõhust sõltumatu käitus (kuni 66 kW)
 • Vertikaalselt paiknevad Inox-Crossal-küttepinnad
  – kõrgeks töökindluseks ja pikaajaliseks kasutamiseks,
  – tekkiv kondensvesi saab vabalt ära voolata,
  – kontsentratsiooni kasvu puudumine kondensvee taasaurustumise tõttu,
  – suurendatud isepuhastusefekt siledate vääristerasest pealispindade tõttu
 • Koos MatriX-põletiga võimalik müravaba ja keskkonnasäästlik kasutamine
 • Kõrge rõhk suitsugaasiliitmikus võimaldab pikkade suitsulõõride kasutamist
 • Sissepandav koaksiaalne suitsugaasisüsteem 80/125 või 100/150 (kuni 66 kW)
 • Hea reguleeritavus ja kindel soojusülekanne suurte veega kokkupuutuvate pindade ja suure veemahu tõttu
 • Sobib kasutamiseks ka mitme katlaga seadmetes